Partners

 

Vi samarbetar med dessa partnerföretag

 

Quadras

 • Quadras tillhandahåller ledarskap av förnyelse och ledarskap i förnyelsen!
 • Quadras tre tjänsteområden är Transformationsstöd, Interim management, IT Management and Sourcing
 • Genomför verksamhetsförändring och strategisk förflyttning genom ett nätverk av samarbetspartners 

Senior Advisers

 • Senior Advisers är ett nätverk av erfarna konsulter 
 • Vi arbetar som konsulter och rådgivare till företag, organisationer och enskilda
 • Kunskap – Kompetens – Erfarenhet

ZoCom

 • ZoCom skapar affärsnytta med hjälp av strategi, kreativitet, teknisk expertis.
 • Vi hjälper företag att bli bättre – hela vägen från idé till färdig tjänst.
 • Med lång erfarenhet av utbildning och projekt inom näringsliv, universitet, yrkeshögskola.

Kvadrat

 • Kvadrat är ett konsultföretag inom Management, IT och Teknik
 • Specialistområden inom ledning, telekommunikation och verksamhetskritisk IT 
 • Kvadrat är ett kunskapsföretag som skapar konkurrenskraft och framgångar åt utvalda kunder