Om oss

Ellipseon är ett relativt ungt företag, men med mycket erfarna medarbetare.

Vi arbetar i ett tätt nätverk med andra konsultföretag. På det sättet kan vi leverera allt ifrån kompetensförstärkning till specialistkompetens med utgångspunkt från kundens behov och verksamhet. Utvecklingen kan genomföras som ett totalåtagande eller att vi arbetar som konsulter i kundprojekt.

Vi strävar alltid efter att förbättra våra kunders affärer, dels genom att med stöd av IT optimera affärsprocesser och dels genom att utvinna och sammanställa information som underlag för att fatta väl underbyggda beslut. Vi hjälper också våra kunder att värdera risker och att på ett säkert sätt hantera verksamhetskritisk information.

Vi tror på långsiktiga samarbeten med våra kunder, partners och leverantörer. Vi arbetar alltid nära kunden för att bättre förstå deras verksamhet och behov. Vårt mål är att vara flexibla och kostnadseffektiva. Vi för en rak och öppen dialog för att söka enkla lösningar och nå målet i tid och till rätt kostnad. Bra IT-lösningar och lyckade projekt behöver inte  innebära höga kostnader med en gedigen arbetsprocess och en bra dialog.