Förändringsledning

Change Management =

  • Förändringsledning på ett strukturerat tillvägagångssätt
  • för att ledsaga individer, grupper och organisationer från nuläge till ett önskvärt framtida läge. 
 

 

27 Apr 2014